FAQ

Odgovori na najčešće postavljena pitanja.

Zaposlenje traje 6 meseci. Selekcija kandidata traje 2 meseca. Usled junskog i julskog roka koji slede po završetku selekcije, sa radom se počinje mesec i po dana kasnije.

Praksa je plaćena.

Radno vreme kompanije je 8-16h, odnosno 9-17 ili 7-15 u odnosu na sektor i grad u kome polaznik prakse bude raspoređen.

Proizvodnja, inženjering, prodaja, IT, tehnička podrška, razvoj, finansije, marketing, HR…

Kroz proces selekcije vrši se profesionalna orijentacija, gde otkrivamo za koji sektor i koju poziciju je kandidat najpodobniji. Takođe, u toku selekcije, a najpre u trećem krugu na razgovoru sa predstavnikom HR sektora, kandidat može da izrazi svoje preferencije u vezi sektora/pozicije.

Moguće je promeniti poziciju, sektor ili čak i firmu nakon 3 meseca.

Naravno, kandidati koji se najbolje pokažu i izraze želju za nastavkom saradnje, dobiće tu mogućnost.

Proces selekcije traje 2 meseca. Rezultati svakog kruga selekcije se javljaju nekoliko dana po završetku istog.

Da, svaki kandidat dobiće po jednog stručnog mentora koji će raditi sa njim tokom celokupnog trajanja programa.